Administratieve Opleidingen in Veenendaal

Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy

Het diploma Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy bestaat uit een gevarieerd programma waarmee je de competenties in huis haalt om functies in de finance te vervullen zoals assistent accountant, controller en hoofd administratie. VBA® is een compact en beroepsgericht programma en bestaat uit vijf modulen die in nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt en het onderwijsveld zijn ontwikkeld. Daardoor sluit VBA® naadloos aan bij de wensen van de markt.

Studieprogramma

       
Bedrijfsadministratie 10 lessen van 3 uur Sept ‘20 - Dec ‘20 Examen: december ‘20
Externe Verslaggeving 7 lessen van 3 uur Feb ‘21 - Maart ‘21 Examen: maart ‘21
Belastingrecht 8 lessen van 3 uur Apr ‘21 - Jun ‘21 Examen: november ‘21
Financiering 8 lessen van 3 uur Sep ‘21 - Nov ‘21 Examen: november ‘21
Management Accounting & Control 10 lessen van 3 uur Dec ‘21 - Apr’ 22 Examen: april ‘22

Bedrijfsadministratie 6

Bij bedrijfsadministratie 6 houd je je bezig met de boekhouding van een industriële onderneming. Je maakt boekingen met betrekking tot de permanence, economische voorraad, kostenbudgetten, fabricageresultaat en verkoopresultaat. Daarnaast komen ook controleberekeningen en correctieboekingen aan bod. Je houdt je bezig met alle aspecten van een interne jaarrekening, die door de ondernemingsleiding wordt gebruikt om de organisatie financieel te beheersen.

Management Accounting & Control 6

Waar boekhouding zich voornamelijk bezig houdt met de financiële gevolgen na bedrijfsvoering, ben je bij accounting voornamelijk bezig met calculeren ter voorbereiding van besluiten en/of bedrijfsactiviteiten. Management Accounting & control niveau 6 bereid je hier gedegen op voor. Je kunt beslissingscalculaties uitvoeren om tot onderbouwde keuzes te komen. Ook ben je na het behalen van dit examen in staat om berekeningen te maken met kosten en opbrengsten in het kader van financiële rekenkunde én berekeningen in het kader van de beheersing van bedrijfsprocessen.

Financiering niveau 6

Wil je analyses kunnen maken en advies kunnen geven op het gebied van financiering? Wil je inzicht krijgen in de structuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien? Na het behalen van het certificaat Financiering niveau 6 heb je deze kennis en dit inzicht in huis. Je weet onder andere structuur in de investeringsbeslissingen aan te brengen en je hebt bijvoorbeeld inzicht hoe er in deze behoefte voorzien kan worden. Je kunt ook investeringsbeslissingen nemen, rekening houdend met risico’s en onzekerheden. Met Financiering niveau 6 ben je een stevige gesprekspartner en adviseur op hoog niveau.

Externe verslaggeving 6

Bij externe verslaggeving houd je je bezig met de jaarrekening. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een goed beeld van de werkelijke situatie van een onderneming. Na het behalen van het examen Externe verslaggeving niveau 6 ben je op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot de externe verslaggeving en kun je een balans opstellen. Ook het opstellen van een winst- en verliesrekening en bijvoorbeeld het verwerken van stelsel- en schattingswijzigingen in de jaarrekening zijn onderwerpen die aan bod komen.

Belastingrecht niveau 6

Met Belastingrecht niveau 6 ken je de bepalingen van belangrijke fiscale Nederlandse wetten én je kunt deze toepassen. De Wet op de Inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht komen aan bod.

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau van VBA® is vergelijkbaar met HBO niveau. Om een opleiding VBA® goed te kunnen volgen is de vooropleiding MBA aanbevolen. Het diploma VBA® is een goede basis voor de vervolgopleidingen bachelor Accountancy of een beroepsgericht diploma in dit vakgebied.

Startdatum

VBA® wordt gegeven op de donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, start 17 september 2020.

Naast de lessen moet je rekening houden met ongeveer zes uur huiswerk per week.

Cursuskosten

Cursusgeld € 2.995, boekengeld € 555, examengeld voor VBA® € 220 per module. Het is ook mogelijk per module in te schrijven en te betalen. De prijzen per module staan op het inschrijfformulier. De bedragen voor boeken- en examengeld zijn opgenomen als indicatie, Manuels Opleidingen heeft hier geen invloed op. Studiekosten zijn vaak aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst ziet het cursusgeld, boekengeld en examengeld als scholingsuitgaven. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst!

Examens

De opleiding kan je afsluiten met een erkend examen dat landelijk wordt afgenomen door de Associatie voor Examinering. Het examen is een online examen, volledig achter de computer. Het grote voordeel hiervan is dat het kan worden afgenomen op een door jou gekozen moment.

De Nederlandse Associatie voor Examinering is één van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland. Meer dan 75 jaar is de Associatie toonaangevend in de markt bij het maken én afnemen van examens voor hooggewaardeerde diploma’s. Een diploma van de Associatie is meer dan een papiertje. Een Associatiediploma is een kwaliteitskeurmerk. En dát opent deuren bij werkgevers.

Inschrijfformulier Studievoorwaarden